Co skrývají bedny po Němcích

Možná že se hrabě František Antonín Berka z Dubé obrací v rakvi. Kolem kostela sv. Vavřince, který začal roku 1699 v Jablonném v Podještědí stavět, je totiž dodnes tak rušno, že ho to v posmrtném spánku musí rušit. Důvodem jsou dosud neprozkoumané katakomby pod kostelem. Němci tam prý těsně před koncem války ukryli dvacet beden s písemnostmi a cennými předměty naloupenými po celé Evropě.

Místní lidé nepochybují o tom, že v dutinách a zazděných prostorech dodnes leží i cennosti, které si tam před odsunem schovali v naději na brzký návrat sudetští Němci.

Místní lidé nepochybují o tom, že v dutinách a zazděných prostorech dodnes leží i cennosti, které si tam před odsunem schovali v naději na brzký návrat sudetští Němci.

Záhadné podzemí

„To by mohlo být,“ připouští Jaroslav Oplt (78), předseda Společnosti přátel historie Jablonného. „Na německé archivy ale nevěřím.“ Stejný názor má i rektor baziliky sv. Vavřince Jan Rajlich (56), vysoký štíhlý muž ve smetanově bílé dominikánské sutaně.

„Dokud mi ukryté věci někdo neukáže, neuvěřím,“ řekl Nedělnímu Blesku. Jenomže – podzemí kostela sv. Vavřince je prozkoumáno jen zčásti. Katakomby, asi čtrnáct metrů pod povrchem, mají pokračování – podle kronik a pamětníků tam jsou ještě nejméně dvě další patra. Právě v nich mají být bedny s neznámým obsahem.
Odstartoval to dopis

Co skrývají bedny pod zemí

Státní bezpečnost (StB) – tajná policie minulého režimu – zabavila koncem osmdesátých let dopis, který příbuznému do Jablonného poslal z tehdejšího západního Německa jakýsi Güttner. Psal v něm prý o »ukrytém bohatství « pod kostelem a věcech »nedozírného významu«, které by i nyní mohly spoustě lidem »zlomit vaz«, kdyby se prozradily.

StB v návaznosti na dopis zorganizovala akci Kostel – průzkum podzemí kostela sv. Vavřince. Podle dochovaných dokumentů měla dvě pokračování, od 17. listopadu do 15. prosince 1983 a druhou fázi od 20. do 28. května 1984. Ofi ciálně se nenašlo nic, přestože byla použita tehdy nejmodernější technika, i radar SIR-7, schopný »vidět « do hloubky třiceti metrů pod zem.
Bylo všechno jinak?

Rektor baziliky Rajlich je sice skeptik, ale na druhou stranu nepokládal za správné zatajit obsah rozhovoru, který o hledání StB měl koncem roku 1984 s tehdejším páterem u sv. Vavřince Jindřichem Geislerem. „Policie přijela ve čtvrtek odpoledne a nařídila kostel i klášter ihned vyklidit. Otec Geisler mi řekl, že viděl na vlastní oči, jak následující noc odvezli čtyři bedny. Podle něj se zlatem a ještě s něčím hodně těžkým,“ vzpomíná rektor Rajlich.

„A v pátek prý objevili ještě něco.“ Faktem je, že pamětníci z Jablonného tvrdí, že druhý den policejní akce vyjela od kostela nákladní Praga V3S doprovázená vozy s majáky a sirénami. „Nikdo nesměl na trasu, kudy jeli. Zhruba za čtyři hodiny se z vojenského prostoru Ralsko ozval strašlivý výbuch, okna se u nás třásla,“ svěřil se jeden z místních.

I podle rektora baziliky Rajlicha se tak skutečně stalo. „Bylo to tak,“ potvrdil a dodal, že se mohlo jednat o krycí manévr StB, který měl zdůvodnit prohledávání kostela. „Předseda tehdejšího místního národního výboru Jaroslav Závůrka mi řekl, že StB opravdu našla nacistický poklad, ale mluvit se o tom nesmělo,“ doplnil Jaroslav Oplt.
Kostry ve štole

Policisté také objevili, že v pravé boční stěně kostela je prázdný prostor maskovaný oltářem s výjevy z Lurd. „Ano, za lurdskou kaplí bylo prázdno a nikdo o tom nevěděl,“ potvrzuje dominikán Rajlich.

„StB tam našla příklop kryjící asi dvanáct metrů hlubokou štolu. Na dně ležely na sobě navrstvené lidské kostry. Nic tehdy nezkoumali, štolu uzavřeli. Já sám ty kostry viděl, když jsme po odjezdu StB zjišťovali, kde všude byli,“ říká. Podle něj ostatky nejspíš pocházejí z konce války, nikomu ale nechybí, nikdo je nepostrádá. „Jsou tam dodnes, protože jsme štolu uzavřeli i my.“

Kdo snědl sušenky?
Tajná policie – kromě sond a vrtů – vyhloubila pod kostelem dvanáct metrů dlouhou šachtu. Práce zastavila spodní voda, přesto kopání přineslo šok… Tři metry pod zemí se k údivu všech našel obal od máslových sušenek Star, které se začaly prodávat v šedesátých letech. StB kdosi předběhl.

Kdo? V Jablonném ještě žije pár lidí (za žádnou cenu nechtějí být jmenováni), kteří si vzpomínají na konec roku 1969, když se v Jablonném natáčel historický film. „Dělala to nějaká americká společnost, pár desítek lidí, dva náklaďáky, autobus. Točili v kostele i na plácku před ním, který ohradili látkovými závěsy,“ řekl Nedělnímu Blesku svědek oněch událostí.

Film nikdy nikdo neviděl, o americké společnosti nic neříká ani obecní kronika, ani místní týdeník Nástup, který tehdy vycházel. „Já o tom nevím a nevěřím, že by to byla zástěrka pro vyzvednutí něčeho ukrytého,“ odmítá historik Oplt. Kdo ale jedl sušenky Star? A je vůbec ještě co hledat?

Blesk autor neznámí
09.01.2012 00:47:23
Skynett

Líbí se vám tyto stránky?

Ne (1920 | 33%)
Ano (1977 | 34%)
Děkuji za vaši návštěvu. Craig email: archeomilitary@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one